rssheader

23/01/2021

Điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 28/03/2017, 20:10 GMT+07 | Thời sự
Điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Quảng Bình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm