rssheader

25/11/2020

Đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa thư viện các cấp học

Minh Phong - 05/11/2019, 18:18 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Liên quan đến thư viện cơ sở giáo dục, báo cáo có nêu: Một số ý kiến đại biểu cho rằng, các quy định liên quan đến thư viện cơ sở giáo dục còn chung chung, nằm rải rác, chưa đủ mạnh để thúc đẩy loại hình này phát triển.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa đối tượng phục vụ, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường mầm non, tiểu học, trường phổ thông và đại học.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc bổ sung vốn tài liệu mới theo nhu cầu sử dụng cũng như hiệu quả hoạt động của thư viện thuộc cơ sở giáo dục của mình.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, để xác nhận vị trí của thư viện cơ sở giáo dục, làm rõ sự khác biệt giữa thư viện các cấp học, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo cấu trúc: khái niệm thư viện từng cấp, đối tượng phục vụ và chức năng, nhiệm vụ tương ứng.

Trong đó, quy định cụ thể nhiệm vụ về xây dựng tài nguyên thông tin theo đặc thù của từng loại thư viện; về nghĩa vụ liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu và trách nhiệm trong việc phát triển văn hoá đọc, kỹ năng đọc phù hợp với đối tượng từng cấp học.

Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung tại Điều 39 về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện, quy định người đứng đầu cơ sở giáo dục bảo đảm cơ sở giáo dục phải có thư viện riêng, có nguồn tài liệu luôn phát triển, phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách thư viện và bố trí người làm công tác thư viện có chuyên môn.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đại biểu đề nghị quy định cụ thể quyền sử dụng thư viện của người đang chấp hành hình phạt tù, người đang học tập tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, khoản 6 Điều 46 dự thảo Luật đã quy định người đang chấp hành hình phạt tù, người đang học tập, cải tạo tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc được tạo điều kiện sử dụng tài liệu của thư viện tại nơi giam giữ, học tập và chữa bệnh.

Điểm d khoản 2 Điều 12 quy định thư viện lực lượng vũ trang có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thư viện và các hoạt động xây dựng văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đóng quân, những người đang chấp hành hình phạt tù, học tập, cải tạo trong các cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng.

Để những quy định này có tính khả thi, dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan tại khoản 2, 3 Điều 48.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm