rssheader

22/09/2021

Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tuấn Khang - 30/07/2021, 07:18 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh hoạ. Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng cục Thuế, thời vừa gian qua, ngành Thuế đã tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, doanh nghiệp có quyền phát hành hóa đơn để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, gần đây một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính.

Tổng cục Thuế cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, để ngăn chặn kịp thời và có biện pháp phòng ngừa, tránh gây hậu quả, thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Trong văn bản mới ban hành, Tổng cục Thuế cũng nêu rõ dấu hiệu nhận biết về hành vi và cách thức của người nộp thuế mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Theo đó, doanh nghiệp có phát hành hóa đơn số lượng lớn nhưng tạm ngưng kinh doanh hoặc những doanh nghiệp đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng xin hoạt động trở lại, có doanh thu biến động lớn, sử dụng nhiều hóa đơn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp không tương xứng với doanh thu; những doanh nghiệp báo cáo sử dụng hóa đơn có số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (0) hoặc lượng hóa đơn sử dụng lớn bất thường.

Để ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế yêu cầu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý cán bộ, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động nhằm phòng ngừa rủi ro.

Theo đó, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo đủ năng lực kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu trong việc lập, sử dụng chứng từ khống khi mua, bán nguyên liệu, hàng hóa.

Song song với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn trong quá trình thực thi công vụ. Bố trí những công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có phẩm chất đạo đức, đảm nhận được các nhiệm vụ của công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm minh các công chức sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm…

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị cần chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức, ưu tiên đào tạo công chức làm việc tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuấ và làm công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, hậu quả trong quá trình thực thi công vụ của công chức.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm