rssheader

23/10/2020

Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM: Tuyên dương 17 tập thể, 30 cá nhân điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Tiến Vượng - 22/05/2019, 15:13 GMT+07 | Thời sự
Đồng chí Nguyễn Đông Phong- Bí thư Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM trao bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( giai đoạn 2018-2019). Đồng chí Nguyễn Đông Phong- Bí thư Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM trao bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( giai đoạn 2018-2019).

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Đảng ủy Khối; Văn phòng Đảng ủy Khối; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; Các đồng chí Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng viên Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm TPHCM; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đỗ Văn Dũng- Phó Bí thư Đảng Ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM cho biết: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ Khối.

Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các đơn vị sự nghiệp được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong Khối.

Tại Hội nghị, Đảng ủy khối ĐH-CĐ TPHCM đã tuyên dương 17 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( giai đoạn 2018-2019).

Các tập thể vinh dự được tuyên dương khen thưởng đợt này là: Đoàn thanh niên- Hội Sinh viên Khoa Kinh tế - ĐH Kinh tế TPHCM; Công đoàn –Trường ĐH Gia Định; Chi bộ Sinh viên 1 – Đảng bộ Trường ĐH Sài Gòn; Chi bộ Phòng CTTT&HSSV & Thanh tra Đào tạo- Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Chi bộ Sinh viên 5- Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; Chi bộ 2- Đảng bộ Trường ĐH Công Nghệ TPHCM; Chi bộ Hành chính 1-Đảng bộ Trường ĐH Văn Hiến; Chi bộ Khoa Tài chính- Ngân hàng- Trường ĐH Tài chính-Marketing TPHCM; Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TPHCM; Đảng bộ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; Đảng bộ Trường ĐH Mở TPHCM; Đảng bộ Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn; Đảng bộ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Đảng bộ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế -Tài chính TPHCM; Đảng bộ Trường Dự bị ĐH TPHCM; Đảng bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm