rssheader

25/09/2020

Công bố sách “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016”

Yên Giang - 01/08/2018, 16:45 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm cho biết: Sách “Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016” được xây dựng dựa trên những đóng góp tích cực của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, đơn vị liên quan và từ các Cục Thống kê tỉnh, thành phố tham gia góp ý cho dự thảo cuốn sách vào cuối năm 2017. Đồng thời, trong quá trình biên soạn, Tổng cục Thống kê cũng nhận được sự ủng hộ và tư vấn chuyên môn của các chuyên gia WB và DFAT.

Cuốn sách được biên soạn cung cấp kịp thời cho các nhà hoạch định chính sách và nhà hoạt động thực tiễn có thể sử dụng để xem xét sự khác biệt và bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, các nhu cầu ưu tiên của họ; qua đó góp phần xây dựng và phản biện các chính sách, chương trình hướng đến đảm bảo lợi ích tối đa cho cả phụ nữ và nam giới.

Tham luận tại Hội thảo, ông Obert Pimhidzai - chuyên gia kinh tế cao cấp WB - đánh giá: Cuốn sách giúp người đọc thấy được thực trạng về mối quan hệ giới, những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội và hỗ trợ việc phân tích và dự báo tác động của luật pháp, chính sách, chương trình đối với các nhóm phụ nữ và và nam giới, đảm bảo họ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng bình đẳng từ thành quả của quá trình phát triển của Việt Nam…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm