rssheader

17/05/2021

Công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cao Sơn - 27/04/2021, 18:29 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh buổi họp báo. Quang cảnh buổi họp báo.

Trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 203 người, địa phương có 665 người, đạt tỉ lệ 1,74 người ứng cử trên một đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử).

Về cơ cấu chung, người ứng cử là nữ: 393 người (45,28%); người ngoài Đảng: 74 người (8,53%); trình độ trên đại học: 564 người (64,8%), trình độ đại học: 294 người (33,87%)...

Độ tuổi bình quân của người ứng cử là 46 tuổi. Người cao tuổi nhất 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất 24 tuổi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm