rssheader

28/09/2021

Bàn giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Anh Quang - 20/09/2019, 12:09 GMT+07 | Thời sự
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc.

Với chủ đề Phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế, hội thảo tập trung vào GDNN với những vấn đề chủ yếu; Thể chế GDNN; Doanh nghiệp và GDNN; Bảo đảm chất lượng GDNN trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

GDNN ngày càng đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực trong bối cảnh toàn cầu hóa. Để phát triển GDNN, cần phải có những nghiên cứu, xem xét và đánh giá hệ thống một cách toàn diện.

Hội thảo tạo điều kiện cho các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất ý tưởng mới nhằm phát triển GDNN tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: Đảng và Nhà nước ta luôn coi “phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”,đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển”, theo đó, phải ưu tiên để tạo dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước… 

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Từ những thành công của các Hội thảo trước, năm nay, việc lựa chọn chủ đề Hội thảo Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế” vừa có ý nghĩa cụ thể, thiết thực vừa mang tầm vĩ mô, gắn với hoạt động hoạch định chính sách, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thiện thể chế và chính sách về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn từ Hội thảo này, sẽ có cái nhìn tổng thể, khái quát, rõ nét về thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay; cùng tập trung phân tích kỹ nguyên nhân của thành công cũng như tồn tại; đặc biệt là đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi, thiết thực và hiệu quả cho việc phát triển GDNN nước ta trong giai đoạn tới.

Kết quả Hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định chính sách phát triển GDNN.  

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm