rssheader

06/12/2020

An Giang: Sẵn sàng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quốc Ngữ - 23/09/2020, 10:52 GMT+07 | Thời sự
Khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Tỉnh ủy An Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 75 năm giành được độc lập, gần 35 năm đổi mới, với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trên cơ sở kết quả thành công của Đại hội 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 2,5 ngày, từ ngày 23/9 đến 25/9. Phiên trù bị chiều ngày 23/9; phiên khai mạc ngày 24/9; phiên bế mạc ngày 25/9.

Đại biểu chính thức dự đại hội là 350 đại biểu, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 306 đại biểu được bầu từ Đại hội 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy...

Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.  

Theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng.   

Nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,25% (giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%). Quy mô nền kinh tế tăng khá - năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đến năm 2020, khu vực I chiếm 32,86%, khu vực II chiếm 14,4%, khu vực III chiếm 49,09%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm - đến năm 2019 Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) xếp hạng 11 cả nước, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) hạng 21, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hạng 21.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu Nghị quyết. Hiện có 61 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tương đương 1.910 USD (tăng 16 triệu đồng so năm 2015).

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%/năm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy bước đầu được tinh gọn, nâng chất, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm