rssheader

27/10/2020

8 chỉ tiêu bình đẳng giới tiệm cận và đạt yêu cầu Chiến lược quốc gia

Anh Quang - 09/08/2019, 12:04 GMT+07 | Thời sự
Bình đẳng giới thúc đẩy việc làm bền vững và thu nhập tốt hơn cho phụ nữ và cả nam giới Bình đẳng giới thúc đẩy việc làm bền vững và thu nhập tốt hơn cho phụ nữ và cả nam giới

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tỷ lệ tạo việc làm mới cho lao động nữ vẫn đạt ở mức 48%; tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 -60 là 97,37%, tỷ lệ dân tộc thiểu số biết chữ là 92,75% vượt 2,75%; cơ bản 100% hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn đều dành thời lượng phát sóng cho các nội dung liên quan đến bình đẳng giới; 100% Đài phát thanh và đài truyền hình ở trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.

100% thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới.

Ngoài ra, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về thông qua trao trả và được giải cứu, số nạn nhân bị mua bán tự trở về được phát hiện - được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chỉ đạt 47%. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, chỉ tiêu này chưa đạt nhưng có tiến bộ mới. Tính đến tháng 4/2019, có 14/128 nữ Phó Bí thư, 8/63 Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 31 nữ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 18 nữ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đến nay có 7/63 nữ Bí thư Tỉnh uỷ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm