rssheader

22/10/2020

5.751 cơ sở khám chữa bệnh đủ đáp ứng nhu cầu cả khu vực phía Nam

Tiến Vượng ( nguồn Sở Y tế TPHCM) - 06/02/2018, 19:45 GMT+07 | Thời sự
Mạng lưới các bệnh viện vệ tinh và khoa vệ tinh tại các tỉnh thành phía Nam và các bệnh viện quận, huyện của TPHCM. Mạng lưới các bệnh viện vệ tinh và khoa vệ tinh tại các tỉnh thành phía Nam và các bệnh viện quận, huyện của TPHCM.

Với 5.751 cơ sở khám chữa bệnh, số lượt khám chữa bệnh trong năm 2017 của TPHCM đã vượt qua con số 42 triệu lượt, chiếm 26,2% tổng số lượt khám trên cả nước, con số cao nhất trong 8 năm qua. Tương ứng với số lượt khám, số lượt điều trị nội trú trong năm 2017 đã vượt qua con số 2,3 triệu lượt, chiếm 14,1% tổng số lượt điều trị nội trú trên cả nước.

Điều đáng ghi nhận là các bệnh viện (BV) tuyến cuối của thành phố, là việc không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật ngang tầm các nước trong khu vực, các BV thành phố còn thực hiện trách nhiệm của BV tuyến cuối trong triển khai mô hình BV vệ tinh tại các tỉnh khu vực phía Nam và các khoa vệ tinh tại các BV quận, huyện của TPHCM.

Tính đến cuối năm 2017, đã có 8 BV thành phố là BV Từ Dũ, BV Ung bướu, BV CTCH, BV Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2, BV Nhân dân 115, BV ND Gia Định và BV Hùng Vương triển khai 23 BV vệ tinh tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam và BV Chợ Rẫy – Phnôm Pênh (Campuchia).

Các bệnh viện: BV Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2, BV Ung Bướu, BV CTCH đã triển khai hiệu quả các khoa vệ tinh tại các BV quận, huyện và thành phố.

Một hoạt động quan trọng trong cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân là hoạt động cấp cứu ngoài BV. Năm 2017 số lượt cấp cứu ngoài BV đã vượt con số 12.000 lượt, tăng mạnh so với 3 năm trước đây, khi chưa có các trạm cấp cứu vệ tinh.

Những kết quả nêu trên cho thấy sự nỗ lực của Trung tâm Cấp cứu 115, nhất là sự tham gia làm trạm cấp cứu vệ tinh của các BV quận, huyện và BV tư nhân.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm