Thời gian hưởng chế độ thai sản của giáo viên

GD&TĐ - Ở trường tôi có giáo viên trong biên chế được 2 năm xin nghỉ thai sản trước 1 tháng. Khi sinh con được vài ngày tuổi thì em bé bị chết. Giáo viên này sẽ được hưởng chế độ thai sản là mấy tháng? – Đào Hồng Phúc (hongphuc***@gmail.com).
Thời gian hưởng chế độ thai sản của giáo viên

* Trả lời:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định:

Trường hợp lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được hưởng chế độ quy định tại Khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội.

Cụ thể theo Khoản 2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người lao động quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Còn tại Khoản 3 Điều 34 của Luật này có nêu: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì trường hợp của giáo viên như bạn nói trong thư đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, giáo viên đó sẽ được nghỉ 4 tháng tính từ ngày sinh con.

Jisoo bỏ lỡ tour diễn của BLACKPINK

Jisoo bỏ lỡ tour diễn của BLACKPINK

GD&TĐ - Tour BORN PINK của BLACKPINK tại Nhật Bản tới đây sẽ không có sự tham gia của Jisoo do nữ ca sĩ có kết quả dương tính với Covid-19.
Những đứa trẻ ở Háng Sua tham gia chương trình “Tết Thiếu nhi ở lưng đồi”.

Tết Thiếu nhi ở lưng đồi

GD&TĐ - Những đứa trẻ nơi bản nghèo nằm vắt vẻo trên lưng chừng núi vẫn thường ngày đầu trần, chân đất.