#thiếu thuốc

17 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Tình trạng thiếu thuốc đã 'hạ nhiệt'

GD&TĐ -  Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đã được các bệnh viện và địa phương tháo gỡ, phần nào giảm nhiệt - theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.