Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thay đổi căn bản về quản lý, quản trị đại học

Hải Bình - 05/06/2018, 10:00 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học ban hành các qui chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn… và giám sát các trường trong việc chấp hành các qui định đó cũng như thực hiện các cam kết đã công bố với xã hội.

Công việc quản lý nhà nước không can thiệp vào công việc quản trị cụ thể của từng cơ sở giáo dục và đào tạo. Toàn bộ các công việc quản trị cơ sở giáo dục đại học do các trường tự thực hiện. Điều này sẽ tháo gỡ “nút thắt” kìm hãm sự phát triển cuả các Trường trong Luật Giáo dục đại học hiện hành.

Khi trường được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì đồng thời cũng phải tăng trách nhiệm giải trình với xã hội, phải công bố công khai các cam kết với xã hội và người học.

Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các qui định và thực hiện các cam kết; người học, cộng đồng cựu học viên, các đơn vị sử dụng lao động và xã hội cùng giám sát. Tạo lập cơ chế đó là một bước tiến đột phá của của luật giáo dục đại học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm