Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 11/8, UBND TPHCM đã tổ chức Họp báo giới thiệu Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023.
Ông Nguyễn Hoàng Hưng công bố thông tin về Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3.
Ông Nguyễn Hoàng Hưng công bố thông tin về Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 hướng đến các công trình tập trung chủ yếu ở 7 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, an ninh-quốc phòng, quản lý nhà nước, truyền thông sáng tạo, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng Ban thi đua-khen thưởng TPHCM cho biết, Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh được xét tặng 2 năm 1 lần. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.

Qua đó động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn TPHCM.

“Giải thưởng diễn ra với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2020-2030” và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các công trình tham gia giải thưởng phải có tính sáng tạo, được ứng dụng vào thực tiễn hoặc tác phẩm, sáng tác phải được xây dựng, công diễn, xuất bản trong thời gian từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tổ chức xét, trao giải thưởng lần trước đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ của lần tổ chức xét, trao giải thưởng tiếp theo và có hiệu quả trên các lĩnh vực xét tặng giải thưởng”, ông Hưng thông tin.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 sẽ hướng đến các công trình tập trung chủ yếu ở 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng, quản lý nhà nước, truyền thông sáng tạo, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo.

Cũng tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, UBND TP HCM yêu cầu việc tổ chức xét tặng Giải thưởng phải bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả, nhóm tác giả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

“Đối với các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng phải có tính sáng tạo và đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn trên các lĩnh vực của giải thưởng”, ông Lương nhấn mạnh.

Học sinh điểm trường bản Sân Bay đọc sách trong thư viện thân thiện.

Thư viện thân thiện sẻ chia yêu thương

GD&TĐ - Không chỉ nâng cao chất lượng văn hóa đọc, thư viện thân thiện tại điểm trường Sân Bay còn là nơi giáo dục học sinh về tình yêu thương và chia sẻ.