Tập huấn triển khai xây dựng xã hội học tập ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Đại diện của gần 70 cơ quan ở Quảng Ninh tham gia hội nghị tập huấn triển khai các đề án về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 20/10, với sự tham dự của gần 70 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị cũng thông tin về bộ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030. Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại các mô hình học tập, nhất là mô hình “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”.

Thông qua hội nghị, cán bộ các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh được nâng cao nhận thức, năng lực nghiệp vụ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.