Tăng khoảng 5% thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, số liệu trích dẫn ngày 25/4/2018, tổng số thí sinh ĐKDT năm 2018 là 925.964 thí sinh (năm 2017: 866.006 thí sinh); trong đó:

Học sinh đang học lớp 12 năm học 2017-2018: 868.980 (năm 2017: 786.304).

Thí sinh tự do: 56.984 (năm 2017: 33.0557).

Số thí sinh ĐKDT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 237.354.

Số thí sinh ĐKDT để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vửa xét tuyển sinh: 642587.

Số thí sinh ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh: 46.023.

Nội dung

Năm 2018

Năm 2017

Tỷ lệ giữa năm 2018 với 2017

1. Số thí sinh dự thi,

trong đó

925.961

866.005

Tăng 6,9%

- Thí sinh THPT

855.356

804.152

Tăng 6,3 %

- Thí sinh GDTX

70.604

61.851

Tăng 14%

- Thí sinh tự do

56.971

79.703

Giảm 28,6%

- Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp

237.320

225.525

Tăng 5,2 %

2. Thí sinh ĐKXT

688.641

640.431

Tăng 7,5 %

- Thí sinh tự do ĐKXT

49.786

56.636

Giảm 12,3%

- Tổng số nguyện vọng

2.750.444

2.555.029

Tăng 7,1 %

Về chọn bài thi tổ hợp, có 341.576 thí sinh đă ký bài thi Khoa học tự nhiên, chiếm 37% (năm 2017: 38%). 444.538 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội, chiếm 48%. 360.16 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4%.

Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017).

Năm 2018 sẽ có: 879.941 thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT (năm 2017: 809.369 thí sinh) và số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ là: 688.610 (năm 2017: 640.471 thí sinh).
Học sinh trường Mầm non Huổi Lếch chụp ảnh lưu niệm.

Điều giản dị

GD&TĐ - Nếu ai hỏi có điều nào tuyệt vời nhất, thì có lẽ với tôi và tất cả bạn bè đồng nghiệp, đó là nụ cười của trẻ thơ...