Tăng cường quản lý, sử dụng các khoản thu trong nhà trường

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Văn bản trả lời về nội dung này của Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng nêu rõ: Hàng năm, vào đầu năm học, Sở GD&ĐT đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn đến các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi học phí, lệ phí và các khoản thu khác, chấm dứt tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện tốt các khoản thu, chi cho năm học 2018-2019, đến thời điểm hiện tại, ngành Giáo dục đã ban hành 2 văn bản: Công văn số 756/SGDĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT trong năm học 2018-2019; Công văn số 1342/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn lập dự toán thu, chi học phí (dịch vụ giáo dục) và thu, chi dịch vụ khác năm 2018.

Trong hệ thống văn bản, Sở GD&ĐT đều có hướng dẫn cụ thể các nội dung thu theo quy định: nguồn học phí (dịch vụ giáo dục); nguồn dịch vụ khác (thu từ căng tin, giữ xe, cho thuê mướn...); nguồn dạy thêm, học thêm; nguồn tài trợ, viện trợ... Việc quản lý thu, chi được hướng dẫn thực hiện theo đúng các văn bản hiện hành của trung ương, địa phương.

Trong thời gian qua, Sở GD&ĐT cũng tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề về tài chính tại các cơ sở giáo dục. Qua đó, ngành đã phát hiện và xử lý một số thủ trưởng đơn vị chưa thực hiện tốt công tác quản lý tài chính.

Trong thời gian tới, cùng những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thu chi - tài chính, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề về tài chính để công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị xử lý những sai phạm (nếu có).

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên... để họ hiếu rõ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ đó góp phần hạn chế tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Đại tân sinh Cenozoic bắt đầu ngay sau khi đại trung sinh kết thúc và kéo dài đến bây giờ. Chúng ta ra đời vào khoảng kỉ thứ 4 của đại này.

Hiểu về Trái đất

GD&TĐ -Trái đất (Earth) là hành tinh thứ 3 của Hệ Mặt trời tính từ trong ra. Chúng ta biết rằng đây chính là nơi chúng ta đã sinh ra và tồn tại, cũng là nơi duy nhất tồn tại sự sống trong Hệ Mặt trời.
Hội thảo Tổng kết dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia

Chuyên gia góp ý nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Trong 2 ngày, 11-12/8/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học – giáo dục trong và ngoài nước.