Tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an

GD&TĐ - Chiều 19/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã có buổi làm việc về công tác giáo dục-đào tạo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ.

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, Bộ Công an đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả này thể hiện ở các nội dung: Kiện toàn hệ thống các trường Công an nhân dân và tập trung hoàn thiện thể chế về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đảm bảo thống nhất, đồng bộ; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện ngành, chuyên ngành đào tạo, nội dung, chương trình, phương thức tổ chức đào tạo; công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác hợp tác về giáo dục, đào tạo.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường Công an nhân dân, hệ thống các trường Công an nhân dân đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 trường thành 12 trường. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. 

Với công tác tuyển sinh đại học chính quy, Bộ Công an đã có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng tuyển sinh, như: Tăng điều kiện tiêu chuẩn về học lực đối với thí sinh dự tuyển; ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho từng vùng, từng địa bàn; tăng thêm phương thức tuyển sinh để có thể tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt.

Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2025, Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân.

Về chương trình đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7712/QĐ-BCA-X02 ban hành Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân. Các các trường Công an nhân dân đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo theo Danh mục ngành, chuyên ngành mới từ năm học 2022-2023. Các trường đồng thời chú trọng hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính liên thông, thống nhất, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức dạy và học trực tuyến đối với một số nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước để đảm bảo vừa hoàn thành chương trình, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19...

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân luôn được quan tâm xây dựng, phát triển. Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ, giáo viên các trường Công an nhân dân, làm căn cứ để cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhà giáo các trường bảo đảm khoa học, hợp lý; tập trung chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh một số quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ nhà giáo.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ Công an đã hoàn thành tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân giai đoạn 2014 - 2019; kết quả, các học viện, trường đại học đều đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Đổi mới hoạt động thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên tại các trường Công an nhân dân tiếp tục chú trọng và đạt hiệu quả…

Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Công an nhân dân.

Những thành tựu đổi mới giáo dục, đào tạo của đất nước và sự phát triển của khoa học công nghệ cũng tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân không ngừng phát triển.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số nhiệm vụ đề ra chưa hoàn thành. Chất lượng một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Những tồn tại, hạn chế đó do cả nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thời gian tới, công tác giáo dục - đào tạo của lực lượng Công an nhân dân tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có xây dựng, thực hiện các đề án, dự án phát triển giáo dục, đào tạo và hoàn thiện văn bản quản lý về giáo dục, đào tạo; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác đối ngoại và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an ảnh 4
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho công tác phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của lực lượng Công an nhân dân thời gian tiếp theo. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giải đáp trực tiếp các kiến nghị, đề xuất từ Bộ Công an liên quan đến các vấn đề giáo dục.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ về nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; từ đó đưa ra những vấn đề cần lưu ý để các trường khối Công an nhân dân hòa chung tốt nhất với công cuộc đổi mới này. Lãnh đạo hai Bộ cùng chung quan điểm tiếp tục phối hợp hiệu quả và chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Quochoi.vn

Giải pháp nào cho các di tích bị biến dạng và trẻ hóa sau trùng tu?

GD&TĐ - Trả lời về giải pháp khi di tích bị biến dạng sau trùng tu, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trách nhiệm chính của cấp ra quyết định đầu tư tôn tạo, sửa chữa. Tuy nhiên Bộ cũng sẽ tăng cường hơn nữa trách nhiệm giám sát và cam kết nếu những địa phương làm sai sẽ xử lý theo quy định.
Các học viên tham gia khóa đào tạo nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT đầu tiên tại Việt Nam

Đào tạo nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT đầu tiên tại Việt Nam

GD&TĐ - Trong 3 ngày 9-10/8/2022 tại Trường ĐH Ngoại Thương đã diễn ra Chương trình đào tạo chuyên gia nguồn đầu tiên tại Việt Nam - Nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT - The Global Inspioneer, với sự hỗ trợ và đồng hành từ Tổ chức Hợp tác Phát triển CHLB Đức (GIZ) và Cục phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED).
Ảnh minh họa/INT

Cắt giảm phải từ gốc

GD&TĐ - Mục tiêu đặt ra là từ nay đến năm 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương ngân sách.
Phụ huynh được giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tư vấn về chọn tổ hợp môn lớp 10.

Linh hoạt sắp xếp giáo viên giảng dạy chương trình lớp 10 mới

GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023, các trường THPT thực hiện dạy theo chương trình mới lớp 10. Chia sẻ của hiệu trưởng nhiều cơ sở giáo dục tại TPHCM, sau khi học sinh lớp 10 làm thủ tục nhập học và chọn tổ hợp các môn học, nhà trường đã nỗ lực bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên.
Ảnh minh họa/INT

Điểm nhấn du lịch

GD&TĐ - Ngày 8/8 vừa qua, tại Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Giờ học của trẻ Trường Mầm non EduPlay Hà Nội

Bộ công cụ thử nghiệm "chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi", đáp ứng thực tế nuôi dạy trẻ

GD&TĐ - Các chuyên gia, nhà khoa học Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao 6 lĩnh vực Bộ công cụ thử nghiệm với đẩy đủ các nội dung đáp ứng thực tế nuôi dạy trẻ: Phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức; Phát triển thẩm mỹ và tiếp cận với việc học.
Tiến sĩ Hou-mei Sung và chiếc 'gương thần' phản chiếu hình ảnh Đức Phật trên tường.

'Gương thần' không chỉ trong cổ tích

GD&TĐ -Đề cập đến 'gương ma thuật' hay 'gương thần', có lẽ xuất hiện trong tâm trí của hầu hết mọi người là câu nói 'Ai là người đẹp nhất?' trong chuyện cổ tích 'Nàng Bạch Tuyết' của anh em nhà Grimm, hay chiếc gương hình bầu dục đen có thể triệu hồi các linh hồn của John Dee, pháp sư và là cố vấn của Nữ hoàng Elizaeth I nước Anh. Mới đây, người ta còn phát hiện một chiếc gương cổ bí ẩn có thể phản chiếu những hình ảnh kỳ diệu.
2 cá thể rùa mà đối tượng Phú giao dịch mua bán.

Đang mua bán 2 cá thể rùa quý hiếm thì bị bắt

GD&TĐ - Ngày 10/8, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm' theo điều 244 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Km58 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.