Tăng cường đảm bảo ANTT và quản lý người học ở nội trú, ngoại trú

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 31/5, ĐH Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình phối hợp đảm bảo ANTT và quản lý người học ở nội trú, ngoại trú.
Tăng cường đảm bảo ANTT và quản lý người học ở nội trú, ngoại trú
Tăng cường đảm bảo ANTT và quản lý người học ở nội trú, ngoại trú

Đại học Thái Nguyên hiện có 7 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng, 2 phân hiệu, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Nhà Xuất bản và các trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quy mô người học Đại học Thái Nguyên tính thời điểm hiện tại là 74.612 người, trong đó người học hệ chính quy 46.188 người.

Hằng năm, Đại học Thái Nguyên xây dựng triển khai tới các đơn vị thực hiện các nội dung đảm bảo ANTT, quản lý người học ở nội trú, ngoại trú: Kế hoạch trọng tâm năm học; Kế hoạch thực hiện Tuần sinh hoạt công dân; các kế hoạch của Chính quyền công an các cấp, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy định công tác bảo vệ. Bên cạnh đó, mỗi tháng, phòng Công tác HSSV tham mưu xây dựng phương án bảo vệ trong đó có đánh giá kết quả công tác tháng trước và rà soát những tồn tại hạn chế để cải thiện trong tháng tiếp theo.

Riêng năm 2023, Đại học Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: đăng kí cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023; Triển khai chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 – 2025…

Trong thời gian tới, để công tác đảm bảo an ninh trật tự và quản lý người học ở nội trú, ngoại trú được thực hiện hiệu quả cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị cho người học. Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chỉ thị của Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an, chính quyền địa phương các cấp và Đại học Thái Nguyên về đảm bảo ANTT trong trường học tới cán bộ viên chức và người học trong toàn Đại học.

Đồng thời, tuyên truyền để người học không tham gia các hoạt động của tổ chức tự xưng, “Hội thánh của Đức Chúa Trời” nói riêng và các hội, nhóm trái pháp luật nói chung…Tăng cường phối hợp với các phường xã trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Tổ chức kiểm tra ANTT, kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người học ở nội, ngoại trú; hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới người học (như đăng ký tạm trú, tạm vắng,…), đáp ứng các yêu cầu hiện hành của Nhà nước, địa phương và nhà trường.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.
ThS Nguyễn Hoài Phong giới thiệu đồng hồ nước thông minh.

Hệ thống đo lường nước thông minh

GD&TĐ - Hệ thống đo lường nước thông minh là giải pháp cải tiến công nghệ do các nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát triển.
Nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt và TS Lê Kiều Hiệp giảng viên hướng dẫn, nhận phần thưởng cho đề tài nghiên cứu. Ảnh: TG

Sinh viên Bách khoa lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Bằng kiến thức đa ngành cùng cách tiếp cận mới, các nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã hướng đến bảo vệ môi trường.