Tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng mười

GD&TĐ - Ngày 31/10, trong chương trình sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại, tại ĐHQG Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm “100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.
Buổi tọa đàm “100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.
Buổi tọa đàm “100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại và với cách mạng Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức về thành tựu đổi mới của đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, thành tựu của cách mạng tháng mười Nga, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho thanh niên, sinh viên; củng cố lòng tin sắc son vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, sinh viên…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi về 3 vấn đề chính:

Thứ nhất: Tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

Thứ hai: ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nhất là cần tập trung làm rõ thành tựu, cơ hội và thách thức, bài học kinh nghiệm của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới.

Thứ ba: Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng và quá trình rèn luyện, phấn đấu, học tập, cống hiến của thanh niên, sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng mười ảnh 1
Các đại biểu tham gia tham luận

Các bản tham luận đều nhấn mạnh: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH.

Cách mạng tháng Mười Nga đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiệt huyết của lý tưởng cộng sản, châm ngòi cho những thắng lợi vang dội của các nước thuộc địa chống lại ách áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc.

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã đưa ánh sáng của học thuyết Mác - Lê-nin đến với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và được truyền đến Việt Nam như một nguồn sáng chân lý rực rỡ, mở ra con đường cứu nước cho cả dân tộc, con đường cách mạng vô sản.

Thế kỷ XXI đặt ra nội dung và yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Chủ nghĩa xã hội được đặt trong bối cảnh mới, bối cảnh của toàn cầu hóa, khu vực hóa, sự đa dạng và phức tạp của cách thức liên kết toàn cầu với sự bùng nổ của Internet và sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số, sự lên ngôi của khoa học công nghệ và kỷ nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Với đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ tiếp bước con đường cách mạng của dân tộc, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là nguồn cảm hứng, niềm tự hào khi các bạn trẻ nhắc đến Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam, thanh niên, sinh viên có những nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò quan trọng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, trân trọng biết ơn thành quả lý tưởng cách mạng của nhiều thế hệ cha anh đã không ngại gian khổ hy sinh, dày công vun đắp và bảo vệ;

Vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; thường xuyên nâng cao cảnh giác, tuyên truyền sâu rộng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên bác bỏ những luận điệu sai trái nhằm chối bỏ, phủ nhận hoặc xét lại thành quả, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

Cô giáo Nguyễn Thị Thương và học trò.

Những 'bông hoa đẹp' vùng cao

GD&TĐ - Công tác ở vùng cao của Thanh Hóa với điều kiện còn khó khăn, song nhiều nữ giáo viên đã nỗ lực dìu dắt học trò giành được giải cấp tỉnh.
Ảnh minh họa/INT

Thanh lý tài sản

GD&TĐ - Nga đã lên án hành động của phương Tây khi chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng.
Hình ảnh minh họa về chuyến bay thảm họa trong cuốn sách. Ảnh: Tấn Quyết.

Chỉ có lòng dũng cảm, chưa đủ!

GD&TĐ - Tác phẩm 'Những cuộc phiêu lưu vĩ đại: Sống sót trong gang tấc' của tác giả Paul Dowswell được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.