Hải Phòng chủ động ứng phó với bão số 3

Hải Phòng chủ động ứng phó với bão số 3

Hải Phòng chủ động ứng phó với bão số 3

GD&TĐ - Để chủ động ứng phó với bão số 3, sáng cùng ngày, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công trình đê điều và công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương.