rssheader

31/10/2020

Triển vọng nghiên cứu phát triển vắc xin phòng bệnh

Minh Châu - 29/08/2018, 23:02 GMT+07 | Khỏe - Đẹp
Quang cảnh hội thảo Quang cảnh hội thảo

Hội thảo nhằm rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Đề án Khung của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012.

Chương trình hiện có 9 dự án (với 11 nhiệm vụ) khoa học công nghệ đang triển khai, do 5 đơn vị nghiên cứu, sản xuất và kiểm định vắc xin chủ trì. Các sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 20/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) là đến năm 2025 có 12 loại vắc xin và đến năm 2030 có 14 loại vắc xin được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm