rssheader

21/04/2021

Bảo hiểm Y tế phấn đấu bao phủ chăm sóc toàn dân

20/07/2020, 10:05 GMT+07 | Khỏe - Đẹp
Bảo hiểm Y tế phấn đấu bao phủ chăm sóc toàn dân

Những đổi mới tích cực của Bảo hiểm y tế

Năm 2020 là năm chính sách BHXH nói chung và BHYT nói riêng có nhiều thay đổi. Đặc biệt là những người có thẻ BHYT 5 năm liên tục sẽ có những sự thay đổi có lợi cho người dân. 

Hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…Tuy nhiên, những ai đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi của họ của được nâng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT cũng tăng. Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như trước đó. Do vậy, mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT được quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP cũng tăng tương ứng.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, định hướng của Chính phủ trong đổi mới tài chính y tế hiện nay là thực hiện chuyển dần từ hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ trực tiếp người dân, thông qua việc tăng mức hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia BHYT, đưa BHYT thành nguồn chi chủ yếu trong cơ cấu chi phí chăm sóc y tế.

Chiến lược tài chính y tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 cũng đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế bền vững, theo hướng "công bằng, hiệu quả, phát triển, chất lượng" với giải pháp chủ yếu là phải đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, đồng thời sử dụng nguồn quỹ hợp lý, hiệu quả.

Đi đầu về bao phủ chăm sóc toàn dân

Trước đó, tại sự kiện đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu do Bộ Y tế phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và một số cơ quan được tổ chức tại Hà Nội, TS Dessislava Dimitrova, Trưởng bộ phận các hệ thống y tế khẳng định rằng Việt Nam đi đầu về bao phủ chăm sóc toàn dân.

Cụ thể, Việt Nam đã đạt được các thành công vượt bậc về phát triển hệ thống y tế với gần 90% dân số có BHYT. Đặc biệt, theo báo cáo giám sát toàn cầu mới nhất về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân được công bố bởi Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng thế giới, 97% trẻ em Việt Nam được tiêm phòng chuẩn - một tỷ lệ cao hơn ở hầu hết các nước có thu nhập cao.

Đến hết năm 2020, ngành y tế có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Với quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, việc bao phủ BHYT là mục tiêu cho đến năm 2025, 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện…


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm