Sức ép nhân sự bảo hiểm thất nghiệp

GD&TĐ - Sự biến động của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định tại Luật Việc làm đã tạo sức ép đáng kể đến các nhân sự đang thực hiện công tác này.
Sức ép nhân sự bảo hiểm thất nghiệp

Định suất lao động chưa thay đổi

Theo Cục Việc làm (Bộ LĐ, TB&XH), đến nay tổng số nhân viên thực hiện công tác BHTN trên cả nước là 1.413 người, bằng 112,14% định suất lao động được giao. Giai đoạn 2009 - 2010, số định suất lao động làm công tác này trên cả nước được tạm giao là 631 người, từ năm 2011 đến nay, số định suất lao động thực hiện BHTN tại các địa phương được giao là 1.260 người.

Những năm gần đây, dù số người tham gia BHTN và được giải quyết chế độ BHTN tăng qua các năm, nhưng số định suất lao động làm công tác này không thay đổi, tạo áp lực đối với đội ngũ thực hiện.

Thống kê của Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm cho thấy, số hồ sơ giải quyết trung bình trên cả nước năm 2011 là 234,5 hồ sơ/định suất, đến năm 2014 tăng lên là 409,9 hồ sơ/định suất. Tại một số địa phương, tỷ lệ này rất cao: TPHCM với 1.390 hồ sơ/định suất; Bình Dương: 1.084 hồ sơ/định suất; Đồng Nai: 676 hồ sơ/định suất...

Từ năm 2015, việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN được quy định trong Luật Việc làm đã tiếp tục tạo sức ép về khối lượng công việc đối với đội ngũ thực hiện trong những năm tiếp theo, nếu không được bổ sung.

Các định suất lao động thực hiện BHTN tại các trung tâm dịch vụ việc làm chưa được xác định trong chỉ tiêu biên chế (tại một số trung tâm có một số ít là viên chức ở bộ phận khác chuyển sang), điều này ảnh hưởng lớn tới việc nâng lương thường xuyên, điều động, bổ nhiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, gây ra tâm lý bất ổn định đối với nhân viên thực hiện BHTN.

Cần đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành

Thực tế cho thấy, hiện nay nhân viên thực hiện giải quyết chế độ BHTN tại các trung tâm dịch vụ việc làm chủ yếu được đào tạo chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật (chiếm 76%), chuyên ngành xã hội và bảo hiểm (15%), còn lại là ngành khác (Báo cáo nhân sự của BHTN năm 2012).

Do đó, các trung tâm dịch vụ việc làm cần tuyển dụng những nhân viên được đào tạo chuyên ngành xã hội, quản lý để bổ sung vào đội ngũ tư vấn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức pháp luật về lao động việc làm; bổ sung kỹ năng giao tiếp, thuyết trình để từng bước đưa công tác tư vấn trở thành công tác đi đầu trong giải quyết chế độ BHTN và các dịch vụ việc làm khác.

Theo ý kiến chuyên gia, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện BHTN, bên cạnh việc tập huấn đào tạo thường xuyên đối với đội ngũ nhân viên tư vấn cũng như nhân viên giải quyết hồ sơ BHTN, cần xác định biên chế viên chức đối với nhân viên thực hiện giải quyết chế độ BHTN trên cả nước, để người lao động yên tâm công tác và đủ điều kiện được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý. Cùng với đó là rà soát, tuyển dụng bổ sung nhân viên được đào tạo các chuyên ngành về xã hội, kinh tế để thực hiện công tác tư vấn giới thiệu việc làm, bố trí cân đối đội ngũ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và đội ngũ giải quyết hồ sơ BHTN.

Ngoài ra, thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ tư vấn giới thiệu việc làm và thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng đội ngũ tư vấn, đội ngũ thực hiện giải quyết hồ sơ BHTN. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng bài bản chuyên nghiệp về chuyên môn, kỹ năng mềm, chính sách pháp luật để đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn giới thiệu việc làm. Cần xác định quy chế tiền lương, chế độ phụ cấp ưu tiên đội ngũ tư vấn giới thiệu việc làm, do đây là công việc đặc thù yêu cầu trình độ chuyên môn cao, tâm lý vững vàng, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực ngành…

Để đáp ứng tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, nhân viên giải quyết chế độ BHTN cần có chuyên môn về xã hội, kinh tế, quản lý, tâm lý... sắp xếp vào những bộ phận tương ứng như tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, xét duyệt giải quyết hồ sơ.
Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (26/9) giảm mạnh với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng/lượng (2 chiều). Cùng chiều giá vàng thế giới tiếp tục giảm.