Sử dụng Bộ tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng từ kỳ II năm học 2009-2010

Sử dụng Bộ tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng từ kỳ II năm học 2009-2010
cxcxcx
Ảnh minh họa

Để đảm bảo việc dạy học, kiểm tra, đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh; không làm quá tải nội dung dạy học; giúp học sinh thuận lợi trong việc tự học, tự kiểm tra, đánh giá để nắm vững kiến thức, kỹ năng, Bộ GDĐT đề nghị các sở GD&ĐT sớm liên hệ với Nhà xuất bản GD để kịp thời trang bị tài liệu đến cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên để triển khai sử dụng từ đầu học kỳ 2, năm học 2009-2010.      

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu, riêng phần Giới thiệu chung về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông trong tài liệu cần được quán triệt đến từng cơ sở giáo dục trung học, cán bộ, giáo viên.

Đan Thảo

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.