Sự đơn giản hóa cần thiết

GD&TĐ - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ Tiến sĩ. 
Sự đơn giản hóa cần thiết

Theo đó, các thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ được đơn giản hóa và quy định rõ trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của nghiên cứu sinh (NCS) và của đơn vị chuyên môn.

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục này, các bước chuẩn bị cho việc bảo vệ luận án và cấp bằng Tiến sĩ của NCS cũng như các cơ quan đào tạo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cụ thể theo phương án vừa được Thủ tướng phê duyệt, các thành phần hồ sơ NCS phải chuẩn bị gồm: Luận án và tóm tắt luận án; thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); chứng chỉ ngoại ngữ của NCS; văn bản đồng ý của các đồng tác giả (đối với công trình có đồng tác giả).

Các thành phần hồ sơ đơn vị chuyên môn phải chuẩn bị gồm: Biên bản chi tiết nội dung thảo luận tại các phiên họp đánh giá luận án cấp cơ sở; hai bản nhận xét của hai người phản biện luận án; các tài liệu khác theo quy định của thủ trưởng cơ sở đào tạo.

Bỏ các thành phần hồ sơ do cơ sở đào tạo tạo lập trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và một số thành phần hồ sơ không cần thiết, như:

Bản kê khai danh mục và sao chụp những bài báo, công trình công bố liên quan đến đề tài luận án của NCS; chứng chỉ ngoại ngữ của NCS; bản sao bằng tốt nghiệp ĐH hoặc bằng thạc sĩ; danh sách đơn vị và cá nhân được gửi tóm tắt luận án; bản sao quyết định công nhận NCS và quyết định về những thay đổi trong quá trình đào tạo; bản sao bảng điểm các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ, các học phần bổ sung, học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ, điểm tiểu luận tổng quan.

Thay vào đó, Thủ tướng quy định luận án và tóm tắt luận án được ghi trong đĩa CD để đăng tải lên website để tránh tốn kém, lãng phí đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ.

Thủ tục cấp bằng Tiến sĩ cũng đã được đơn giản hóa. Theo đó, bỏ quy định NCS phải nộp thêm các hồ sơ, giấy tờ cho thư viện của cơ sở đào tạo hoặc Thư viện quốc gia.

Các hồ sơ, giấy tờ này gồm: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện và danh sách thành viên Hội đồng; các bản nhận xét của tất cả thành viên Hội đồng; biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện; văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo nghị quyết của Hội đồng cấp trường hoặc viện, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện.

Bên cạnh đó, bỏ quy định yêu cầu NCS nộp thành phần hồ sơ cho cơ sở đào tạo, như: Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của NCS cho từng câu hỏi; nghị quyết của Hội đồng; các bản nhận xét của tất cả thành viên của Hội đồng, các cơ quan và nhà khoa học gửi tới Hội đồng; biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá; bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn NCS...; tờ báo đăng tin hay bản sao chụp bản tin đăng báo ngày bảo vệ, trừ những luận án bảo vệ theo chế độ mật; bản in trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án trên trang web của Bộ GD&ĐT cũng được bãi bỏ.

Quy định giao trách nhiệm cho cơ sở đào tạo thực hiện đăng tin bảo vệ luận án trừ luận án bảo vệ theo chế độ mật cũng như gửi thông tin “Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án” để đăng trên website của Bộ GD&ĐT.

Đây quả thực là tin vui cho những người đang chuẩn bị làm NCS, đồng thời cũng là thông tin đáng chú ý đối với các cơ sở đào tạo. Bởi lẽ, theo các quy định cũ, thủ tục để bảo vệ luận án và cấp bằng Tiến sĩ khá nhiêu khê, chiếm một thời lượng không nhỏ cả về kinh phí lẫn thời gian của cá nhân người làm NCS cũng như các cơ sở đào tạo.