Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sơn La rà soát việc trang bị SGK cho học sinh diện chính sách

Lập Phương - 03/08/2018, 15:41 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT tiến hành kiểm kê, phân loại sách giáo khoa đã được Sở GD&ĐT cấp cho các trường học để cho học sinh mượn học tập trong năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018.

Báo cáo công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, rà soát đối tượng học sinh được mượn sách giáo khoa học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện, số lượng, tỷ lệ học sinh được mượn sách;

Công tác tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng, thu hồi sách hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát; tồn tại hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị...; kế hoạch tiếp nhận, cấp phát sách giáo khoa năm học 2018-2018 phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm