Sóc Trăng phê duyệt chọn SGK cho lớp 1, lớp 2, lớp 6

GD&TĐ - Năm học 2021-2022, tỉnh Sóc Trăng chọn bộ sách giáo khoa (SGK) “Chân trời sáng tạo” sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6. UBND tỉnh quyết định chọn bộ SGK “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, bộ SGK lớp 1 gồm 8 sách: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.

Bộ SGK lớp 2 có 8 sách: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.

Bộ SGK lớp 6 có 12 sách gồm Ngữ Văn (tập 1, tập 2), Toán (tập 1, tập 2), Tiếng Anh (tập 1, tập 2), Giáo dục Công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp.

UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông báo danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đúng qui định.

Kết thúc năm học 2021 - 2022, đánh giá hiệu quả của việc triển khai danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 nêu trên; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK trong trường hợp cần thiết (nếu có).