Chọn SGK lớp 2: Giáo viên tham khảo nhiều bộ sách để mở rộng ngữ liệu

GD&TĐ - Giáo viên cần có đầy đủ các bộ sách giáo khoa để tham khảo, mở rộng ngữ liệu trong dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, chọn lọc và phát huy điểm mạnh của mỗi bộ sách.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chọn ngữ liệu phù hợp

Bà Bùi Thị Kim Tuyến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, sau khi UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, Sở đã yêu cầu các đơn vị nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về những cuốn sách sẽ được sử dụng trong năm học tới.

Các nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện sách giáo khoa lớp 2 và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục. Đồng thời nắm bắt thông tin phản ánh từ phía cộng đồng, phụ huynh học sinh, giáo viên để trao đổi, giải đáp thắc mắc và kịp thời tổng hợp các ý kiến phản ánh.

Bên cạnh đó, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 2 theo hướng phân bố hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới theo hướng mở, phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và trình độ của học sinh, đảm bảo cuối năm học, học sinh đạt được chuẩn đầu ra theo quy định của chương trình các môn học đối với lớp 2.

Sở cũng yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung nghiên cứu danh mục sách giáo khoa lớp 2 theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình; soạn bài, dạy thực hành các bộ sách trên nền học sinh, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Rút kinh nghiệm từ năm học trước, trong quá trình sử dụng sách giáo khoa khi dạy học, nếu có một số ngữ liệu chưa phù hợp với địa phương, vùng miền, học sinh thì tổ chuyên môn và giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn cùng trao đổi, thống nhất để lựa chọn những ngữ liệu thay thế sao cho quen thuộc, gần gũi, phù hợp với đối tượng học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch điều chỉnh trong từng môn học, từng bài học đảm bảo tính giáo dục toàn diện.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 2 mới trong học tới, Sở yêu cầu mỗi nhà trường có đủ 5 bộ sách đối với lớp 1 và 3 bộ sách đối với lớp 2 và các bộ sách tiếng Anh để giáo viên tham khảo, mở rộng ngữ liệu trong dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, chọn lọc và phát huy điểm mạnh của mỗi bộ sách.

Các trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên sẽ tổ chức dạy học môn tự chọn là tiếng Anh, đăng ký sử dụng sách giáo khoa mỗi trường 1 bộ sách trong 4 bộ sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng với đó, các nhà trường tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp tiểu học theo hướng dẫn, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào các môn học và hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học; sớm hoàn thành danh mục sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đẩy nhanh biên soạn tài liệu giáo dục địa phương

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sở đã thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 vận dụng theo Thông tư số 33 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Sở đã tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh lớp 2, theo 3 mạch nội dung: Văn hoá, lịch sử truyền thống; Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp và Chính trị - xã hội, môi trường. Căn cứ vào nội dung tài liệu dành cho học sinh, biên soạn tài liệu địa phương dành hướng dẫn giáo viên lớp 2.

Cùng với đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thẩm định tài liệu cho thành viên Hội đồng nghiên cứu Bộ tiêu chí thẩm định tài liệu và các nội dung có liên quan. Trong tháng 6/2021, Sở sẽ hoàn thành biên soạn, thẩm định, đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt và phát hành tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.

Để thực hiện chương trình lớp 2 theo kế hoạch, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 2 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.

Kế hoạch giáo dục được xây dựng đảm bảo tính thống nhất giữa Chương trình hiện hành với Chương trình GDPT 2018, phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường, địa phương. Sở cùng đẩy mạnh kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2 các trường, chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung đã được tập huấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ