Sóc Trăng: Hội khuyến học vận động hơn 41 tỉ đồng quỹ khuyến học, khuyến tài

GD&TĐ - Dù ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2021 Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã vận động được trên 41 tỉ đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài.
Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.
Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Theo Hội Khuyến học Sóc Trăng, năm 2021 các cấp hội đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thiết thực đi vào đời sống nhân dân. Phát triển mới được 9.063 hội viên, nâng tổng số hội viên là 208.191 hội viên.

Tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các cấp hội đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng số tiền vận động trên 41 tỉ đồng, tương đương 91.872 suất học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học…

Trong năm, toàn tỉnh đã vận động được 116.256 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 723 dòng họ đạt Dòng họ học tập, 627 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập, 811 đơn vị đạt Đơn vị học tập. Đồng thời, hội còn tăng cường liên kết, phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh các hình thức học tập cho mọi người dân tại cơ sở ngày càng hiệu quả, thiết thực trong việc nâng cao dân trí.

Ghi nhận thành tích của các cấp Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc và tặng bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Ảnh minh họa ITN.

Xa rời thực tế

GD&TĐ - Có những quy định cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 nhận ý kiến trái chiều...
Chiến sĩ nhí học cách thoát hiểm

Chiến sĩ nhí học cách thoát hiểm

GD&TĐ -  Ngày 7/6, Học viện CSND đã tổ chức buổi học về kiến thức về PCCC và kỹ năng cơ bản về cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn cho các chiến sĩ nhí.