Sinh hoạt tổ, khối chuyên môn còn nặng thủ tục hành chính

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Nông vừa công bố Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành giáo dục Phòng GD&ĐT huyện Đắk Glong.
Sinh hoạt tổ, khối chuyên môn còn nặng thủ tục hành chính

Theo kết luận, phòng GD&ĐT đã kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các cấp có thẩm quyền về việc chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục tới tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Triển khai mô hình trường học mới hiệu quả, có kiểm tra đánh giá thường xuyên. Tại thời điểm thanh tra, phòng GD&ĐT đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với 2 trường THCS, 6 trường tiểu học, 4 trường mầm non trên địa bàn huyện, hồ sơ lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.

Tuy nhiên, phòng GD&ĐT chưa tham mưu với UBND huyện thực hiện việc kiểm tra, ban hành quyết định công nhận các trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

Qua kiểm tra thực tế một số trường, việc lập kế hoạch năm học vẫn còn một số nội dung sao chép hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, chưa cụ thể hóa tình hình và đặc điểm của nhà trường.

Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp còn một số hạn chế, việc sinh hoạt của các tổ, khối chuyên môn còn nặng về thủ tục hành chính; các trường tiểu học chưa thực hiện quy trình tự đánh giá về trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, tham mưu UBND cấp xã lập hồ sơ trình phòng GD&ĐT kiểm tra công nhận trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quy định.

Việc hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên sinh hoạt chuyên môn qua mạng, kiểm tra, đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học, TT GDTX qua mạng hiệu quả còn thấp.

Các trường THCS chưa tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá, theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm 2014 - 2015 theo quy định.

Tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức biệt phái để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'

GD&TĐ - Ở một số địa phương, do thiếu GV tiếng Anh nên nhiều thầy, cô phải “chạy sô” dạy học liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu…