Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sẽ có quy định về tuyển sinh theo hình thức đặt hàng

Hải Minh - 24/01/2020, 16:17 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, tại điều 16 của dự thảo Quy chế có nêu: Tuyển sinh đào tạo các chương trình có điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng đầu ra cao hơn chương trình chuẩn được gọi chung là chương trình chất lượng cao, thực hiện tuyển sinh theo quy định tại Chương II của Quy chế này. Riêng việc tổ chức xét tuyển được quy định như sau:

Nếu xét tuyển các đối tượng theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì điểm trúng tuyển phải bằng hoặc cao hơn chương trình chuẩn cùng ngành đào tạo.

Nếu xét tuyển các đối tượng đã trúng tuyển vào trường thì điều kiện trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao do trường quy định, phù hợp với quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình.

Nếu trường tổ chức thi tuyển thì việc tổ chức thi phải theo quy định tại các điểm a và b, khoản 2 Điều 15 của Quy chế này, thực hiện quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình.

Đối với tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng, dự thảo Quy chế quy định:

Việc tuyển sinh do Nhà nước đặt hàng đào tạo thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Việc tuyển sinh do các chủ thể khác đặt hàng đào tạo và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thực hiện theo hợp đồng giữa các bên liên quan, không trái với quy định của pháp luật;

Văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước hoặc thoả thuận giữa các bên và các thông tin liên quan phải được đưa vào thành phụ lục của đề án tuyển sinh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Quy chế này. Điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng, không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành đào tạo. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động thuộc các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ không tuyển đủ lao động theo nhu cầu sử dụng, cần đặt hàng đào tạo và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thì điểm trúng tuyển có thể thấp hơn nhưng không thấp hơn quá 01 điểm (một điểm) so với điểm trúng tuyển của ngành đào tạo, tính theo thang điểm 30.

Các nội dung khác trong công tác tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng do các trường quy định, không trái với các quy định tương ứng của Quy chế này và chịu trách nhiệm giải trình.

Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông, dự thảo Quy chế có nêu: Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển, do các trường quyết định. Nếu tổ chức thi tuyển thì phải thực hiện theo quy định tại các điểm a và b Điều 15 của Quy chế này.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do cơ sở đào tạo quy định và chịu trách nhiệm giải trình.

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Riêng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy định như sau:

Các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi, hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đạt loại giỏi.

Các ngành, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đạt loại khá trở lên.

Riêng đối với giáo viên đang làm việc, có nhu cầu học liên thông để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do cơ sở đào tạo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm