Sẽ có Liên minh giáo dục tại Việt Nam?

Sẽ có Liên minh giáo dục tại Việt Nam?
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội thảo
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, tham luận của các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Sự cần thiết thành lập Liên minh quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm thành lập Liên minh quốc gia tại một số nước trong khu vực; xác định các thành viên tiềm năng của Liên minh quốc gia tại Việt Nam; quy trình thành lập liên minh quốc gia tại Việt Nam; những vấn để chung trong giáo dục để xây dựng đề xuất cho 3 năm hoạt động của Liên minh giáo dục quốc gia phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và pháp luật Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thay mặt Bộ GD&ĐT đánh giá cao sáng kiến của các tổ chức, cá nhân về việc thành lập Liên minh giáo dục quốc gia. Thứ trưởng cho rằng, đây sẽ là tổ chức để liên kết giữa Chính phủ, các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các tổ chức đoàn thể khác nhằm tận dụng tất cả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh cộng đồng, cùng chung tay góp sức để đạt mục tiêu giáo dục cho mọi người vào năm 2015 mà hơn 150 quốc gia trong đó có Việt Nam đã cam kết tại Diễn đàn Giáo dục thế giới Dakar, Senegal tháng 4/2000.  Lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, xem xét vấn Thành lập Liên minh giáo dục tại Việt Nam sau các kết quả tại Hội thảo.

Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho mọi người đã thực hiện được hơn nửa chặng đường. Cho đến nay, Giáo dục Việt Nam đã ghi được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Về Giáo dục mầm non, quy mô tăng đều đặn trong suốt 9 năm từ năm 2000 – 2009. Năm học 2008 – 2009, tổng số trẻ đến trường, lớp đạt 20%, trẻ mẫu giáo đạt 79%. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98,6% số trẻ trong độ tuổi. Về Giáo dục phổ thong, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học – chống mù chữ vào năm 2000. Năm 2008-2009, tỷ lệ nhập học cấp tiểu học khoảng 97%. Đối với Giáo dục THCS, đến tháng 8/2009 toàn quốc đã có 54/63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS. Giáo dục thường xuyên là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam đã tạo cơ hội học tập cho tất cả những người có nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, năng lực nghề nghiệp. Tính đến tháng 8/2009, trên toàn quốc đã có 9.551 TTHTCĐ.

Nguyễn Nhung