Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov
Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc NakhimovSắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov10

Sắp tái kích hoạt lò phản ứng hạt nhân của tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov

GD&TĐ - Việc khởi động lò phản ứng hạt nhân đánh dấu giai đoạn hoàn thành sửa chữa và nâng cấp đối với chiếc tuần dương hạm cỡ lớn này.
Minh họa/INT

Giấc mơ Ấn Độ

GD&TĐ - Hồi tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, ông Pankaj Chaudhary, đã thông tin về lộ trình nhằm đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ USD.