'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt''S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'

'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'

GD&TĐ - Những phân tích, so sánh giữa hệ thống phòng không S-400 của Nga với Patriot do Mỹ sản xuất vẫn luôn thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông.