'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 1
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 2
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 3
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 4
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 5
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 6
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 7
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 8
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 9
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 10
'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 1'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 2'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 3'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 4'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 5'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 6'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 7'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 8'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 9'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt' ảnh 10

'S-400 đã vượt qua Patriot về mọi mặt'

GD&TĐ - Những phân tích, so sánh giữa hệ thống phòng không S-400 của Nga với Patriot do Mỹ sản xuất vẫn luôn thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông.