Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Rà soát chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục

Nguyễn Anh - 13/10/2018, 11:12 GMT+7 | Giáo dục
Thực hiện rà soát chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục

Thực hiện rà soát chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khảo sát chất lượng và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Sở đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện đang giữ.

Trên cơ sở rà soát chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, các đơn vị đăng ký số lượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 để Sở Giáo dục và đào tạo tổng hợp gửi Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch mở lớp trong năm 2019.

Theo

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm