Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quy trình dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

Hà Nguyên - 11/05/2019, 19:00 GMT+7 | Trao đổi
Các học viên đến từ 33 trường ĐH, CĐ, học viện có cơ hôi trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề có liên quan đến xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra.Các học viên đến từ 33 trường ĐH, CĐ, học viện có cơ hôi trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề có liên quan đến xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra.

PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH Đà Nẵng cho biết, nội dung của khóa tập huấn bao gồm: Hướng dẫn các quy trình xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT); Hướng dẫn cách viết chuẩn đầu ra của CTĐT và chuẩn đầu ra của học phần;

Học viên trực tiếp được hướng dẫn thực hành các phần việc, kỹ năng như: Lấy ý kiến các bên liên quan, trên cơ sở đó viết các chuẩn đầu ra của CTĐT; các chuẩn đầu ra học phần và ma trận liên kết giữa các chuẩn đầu ra học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; viết bản đặc tả CTĐT, cấu trúc chương trình dạy học (theo nhóm) và thực hành viết đề cương chi tiết học phần;

Xây dựng các bài kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra học phần, tham khảo các rubric; đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần của người học; Kỹ thuật đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT và vấn đề cải tiến liên tục.

Các chuyên gia tập huấn sẽ đồng hành hướng dẫn, phân tích đánh giá các chuẩn đầu ra của CTĐT do học viên xây dựng; đánh giá đề cương chi tiết học phần do học viên biên soạn; phân tích ma trận liên kết giữa các học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT;

Đánh giá mẫu bản đặc tả CTĐT, chương trình dạy học, mẫu bản đặc tả CTĐT, chương trình dạy học, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn từ kết quả kiểm định chất lượng CTĐT của ĐH Đà Nẵng.

Khóa tập huấn nhằm chia sẻ với các cơ sở giáo dục ĐH những kinh nghiệm trong xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra, qua đó giúp các đơn vị có sự chuẩn bị tốt cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn AUN-QA.

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu và báo cáo viên sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp cho các vấn đề liên quan từ thực tiễn công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục tại các đơn vị đang công tác.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm