Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trong tuyển dụng công chức, viên chức giáo dục

Hải Bình - 17/02/2020, 18:41 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, về quy đổi đối với trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: Trình độ A theo Quyết định số 177 và trình độ A1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc;

Trình độ B theo Quyết định số 177 và trình độ A2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc;

Trình độ C theo Quyết định số 177 và trình độ B1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc;

Trình độ B2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc. Trình độ C1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc. Trình độ C2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài tổ chức thi và cấp sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, Bl, B2, Cl, C2 được quy định theo 2 bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4 - Kiểm tra đánh giá, Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế JETSET do Tổ chức Giáo dục Pearson LCCI Vương quốc Anh cấp là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho thiếu nhi và người lớn gồm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) ở 7 cấp độ. Cấp độ 1 của chứng chỉ JETSET tương ứng với cấp độ dưới Al, từ cấp độ 2 đến cấp độ 7 tương ứng với các cấp độ từ A1 đến C2 trong khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Đối với chứng chỉ một số tiếng khác do các tổ chức khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp hợp pháp như: tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật, thực hiện theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ Bl, B2 khung châu Âu quy định kèm theo Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT.

Đối với một số chứng chỉ quốc tế khác, thì việc quy đổi tương đương thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Thời hạn, giá trị sử dụng của các loại văn bằng, chứng chỉ: TOEFL, IELTS, TOEIC ... có hiệu lực sử dụng theo quy định của từng loại chứng chỉ.

Thời gian tính quy đổi ngoại ngữ được áp dụng cho đến khi các Bộ, ngành Trung ương có quy định cụ thể mới về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thì thực hiện theo quy định mới.

Việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Sở GD&ĐT lưu ý: Công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ cần chú ý lựa chọn các cơ sở giáo dục có tính pháp lý theo quy định mới nhất hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm