Quy định về thứ tự tưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên THPT của một trường công lập. Tại trường của tôi có một số giáo viên thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn. Trong khi đó quy định về số lượng thì có hạn. 
Quy định về thứ tự tưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn

Xin được hỏi chuyên mục, trong trường hợp như vậy có cách nào giải quyết để đảm bảo công bằng, đúng pháp luật hay không? 

Trường hợp của tôi vừa thuộc đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn, vừa thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn trước khi có thông báo nghỉ hưu, vậy tôi sẽ thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nào? – Nguyễn Trung Toàn (nguyentrungtoan@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 13/1/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số: 51/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Theo Điều 13 của Quy chế được ban hành theo Quyết định trên quy định về thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo thứ tự người có thành tích cao hơn xét trước, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu (10%).

Trường hợp có nhiều người đạt tiêu chuẩn thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn như nhau thì thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện như sau:

- Công chức, viên chức và người lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong những năm trước (liền kề với thành tích năm xét nâng bậc lương trước thời hạn);

- Trong năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, ngoài thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công chức, viên chức và người lao động có các thành tích trong các hoạt động khác (công tác đảng, công đoàn, các thành tích thi đua ngắn hạn,...);

- Công chức, viên chức và người lao động là nữ; Công chức, viên chức và người lao động có thâm niên công tác lâu năm hơn sẽ được xét trước;

Công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

Như vậy với trường hợp như trong thư bạn viết có thể giải quyết theo quy định nêu trên để đảm bảo công bằng và đúng pháp luật.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Còn theo Khoản 2 Điều 15 của Quy chế trên quy định: Trường hợp công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Học sinh Trường tiểu học số 1 Quài Nưa quyên góp hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh NT.

Đồng hành với trò nghèo đến trường

GD&TĐ - Nhiều trường học đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng nhà trường luôn cố gắng bằng những hình thức khác nhau để hỗ trợ học sinh nghèo.