Quy định về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị bổ sung trong tiêu chuẩn bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải được đào tạo về nghiệp vụ quản lý trường học.
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đã thay thế quy định “Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý” bằng “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý”. Theo đó, việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Đối với ngành Giáo dục, để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giáo dục, từ năm 2014, Bộ GD&ĐT tạo ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 quy định việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Theo đó, tùy tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương có thể yêu cầu cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải tham gia bồi dưỡng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trước hoặc sau khi bổ nhiệm.

Hiện tại, tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông được quy định tại Điều lệ trường học. Theo đó, để được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông, giáo viên phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, trình độ đào tạo và phải đạt mức cao của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo cấp học hoặc đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng của cấp học.

Trong tiêu chuẩn của chuẩn hiệu trưởng các cấp học đều có yêu cầu về quản lý trường học (quản lý trường mầm non đối với cấp học mầm non, quản trị nhà trường đối với các cấp học phổ thông). Căn cứ chuẩn hiệu trưởng các cấp học, Bộ GD&ĐT đã ban hành các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của cán bộ quản lý với yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Do vậy, tại thời điểm hiện nay không cần bổ sung trong tiêu chuẩn bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học như cử tri đề nghị.

Ảnh minh họa ITN.

Vị ngọt của một chuyện đùa

GD&TĐ - Đôi khi hồi ức về một kỉ niệm nhỏ bé trong quá khứ lại khiến ta phải suy ngẫm về cuộc sống của mình trong hiện tại và tương lai.
Có một sự khác biệt đáng kể về lương giáo viên ở các nước châu Âu.

So sánh mức lương giáo viên ở Châu Âu

GD&TĐ - Giáo viên ở châu Âu lương bao nhiêu? Nước nào trả lương giáo viên nhiều nhất và ít nhất? Mức lương của giáo viên đã thay đổi gì trong một thập kỷ?