Quy định mới về bố trí số tiết dạy ở bậc Trung học

GD&TĐ -  Các trường trung học được hướng dẫn không bắt buộc phải bố trí số tiết dạy học của môn học đều ở tất cả các tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Cần hành lang pháp lý đồng bộ

GD&TĐ - Tự chủ là con đường tất yếu để giáo dục đại học phát huy sức mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực...