Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Cao Sơn - 22/05/2020, 07:37 GMT+7 | Thời sự

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu các đại biểu Quốc hội sẽ nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về vấn đề này.

Buổi chiều, đại diện Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm