Quảng Trị: Tiếp tục chấn chỉnh công tác thu nộp tiền tại cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa có Văn bản số 1634/SGDĐT-KHTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh tình trạng thu nộp tiền đầu năm học trái với quy định và không thực hiện theo chỉ dẫn của Sở.
Công văn chấn chỉnh các khoản thu đầu năm của Sở GD&ĐT Quảng Trị
Công văn chấn chỉnh các khoản thu đầu năm của Sở GD&ĐT Quảng Trị

Qua công tác kiểm tra nắm tình hình về việc quán triệt và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục tại địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chưa nghiên cứu kỹ, chưa triển khai quán triệt các văn bản hướng dẫn một cách đầy đủ đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị và phụ huynh học sinh. Một số khoản đóng góp tự nguyện vẫn thực hiện theo hình thức bình quân; chưa được xây dựng dự toán cụ thể về nội dung chi để đề xuất mức thu, một số nội dung chi không phù hợp; đặt ra một số khoản thu không phù hợp, không đúng theo hướng dẫn.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện theo hình thức bình quân. Cần xây dựng dự toán chi để làm căn cứ quy định mức thu. Dự toán chi được xây dựng theo nguyên tắc tính đủ chi phí cần sử dụng và không để vượt quá mức chi phí cho phép.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm các lớp không được phép thay mặt Ban đại điện cha mẹ học sinh để thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu quỹ lớp. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai hình thành kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc thu bình quân.

Các cơ sở giáo dục căn cứ vào nhu cầu thực sự cần thiết của đơn vị để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và chỉ được triển khai thực hiện khi có kế hoạch vận động tài trợ được các đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

Với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ là nhiệm vụ của nhà trường, Sở GD&ĐT lưu ý các trường học không được giao cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện; kế hoạch vận động tài trợ phải kèm theo dự toán chi tiết các nội dung chi khoản tài trợ vận động được; việc vận động tài trợ phải được triển khai hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, nghiêm cấm việc vận động bình quân…

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.