Quảng Trị: Hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho trẻ mầm non miền núi

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Nhằm giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng, trẻ em dưới 5 tuổi tại 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông (tỉnh Quảng Trị) sẽ được hỗ trợ hơn 146 nghìn USD để cải thiện bữa ăn.
Học sinh mầm non tại huyện Đakrông và Hướng Hóa được hỗ trợ cải thiện bữa ăn.
Học sinh mầm non tại huyện Đakrông và Hướng Hóa được hỗ trợ cải thiện bữa ăn.

Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh này đã ban hành các quyết định phê duyệt khoản viện trợ “Cải thiện bữa ăn cho trẻ các trường mầm non”, do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVI-V) tài trợ.

Theo đó, khoản viện trợ thực hiện dự án tại mỗi địa phương hơn 73 nghìn USD, được giao cho UBND huyện Hướng Hóa và Đakrông tổ chức quản lý, thực hiện dự án.

Tại huyện Đakrông, dự án thực hiện ở 4 trường mầm non trên địa bàn các xã, thị trấn, gồm: thị trấn Krông Klang và 3 xã: Ba Lòng, Ba Nang, Húc Nghì.

Đối với huyện Hướng Hóa, địa điểm thực hiện dự án tại 11 điểm trường thuộc 6 trường mầm non ở các xã: Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập (huyện Hướng Hóa).

Thời gian thực hiện kể từ thời điểm khoản viện trợ được phê duyệt đến hết ngày 30/7/2023.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và sử dụng khoản viện trợ đúng với mục tiêu dự án được phê duyệt.