Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Quảng Bình: Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Vĩnh Quý - 08/05/2019, 15:36 GMT+7 | Giáo dục
Tăng cường năng lực ngoại ngữ là yêu cầu căn bản theo Đề án. Ảnh: Hữu Cường.Tăng cường năng lực ngoại ngữ là yêu cầu căn bản theo Đề án. Ảnh: Hữu Cường.

Mục tiêu của kế hoạch là đổi mới việc dạy, học ngoại ngữ, tiếp tục triển khai chương trình dạy, học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập…

Theo đó Quảng Bình yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện chương trình, tài liệu dạy, học ngoại ngữ ở các cấp học, trình độ đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù tại địa bàn; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ.

Tuyển dụng đủ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ các cấp, ngành, nghề đào tạo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các ngành, địa phương chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả công tác trong thời kỳ hội nhập quốc tế; bổ sung, tăng cường trang thiết bị, học liệu thiết yếu nhằm dạy, học ngoại ngữ hiệu quả.

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của Đề án; mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường xây dựng môi trường dạy, học ngoại ngữ…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm