PV GAS LPG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết

GD&TĐ - Định hướng hoạt động của PV GAS LPG năm 2022 cũng như trong giai đoạn tới là tập trung vào phát triển thị phần bán lẻ, nâng cao thương hiệu Petrovietnam GAS trên toàn quốc.
PV GAS LPG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ảnh 1
Hội đồng quản trị PV GAS LPG tổ chức cuộc họp trực tuyến kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ảnh: PV GAS.

Ngày 16/2, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG - mã chứng khoán PVG) - đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu ý kiến) được gửi về Công ty  trước 16h00 ngày 15/2/2022.

Trước đó (ngày 25/1/2022), Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức kiểm phiếu và thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Kiểm soát viên PV GAS LPG.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh; Bầu ông Mai Đức Thiện – Chuyên viên chính Ban Thương mại và Quản lý đấu thầu - Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid–19, số lượng người tập trung tham dự tối thiểu, Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức buổi kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định Giám đốc Công ty.

PV GAS LPG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ảnh 2
Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PV GAS.

Với tỷ lệ 52,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh. Với tỷ lệ 52,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG đã thông qua bầu ông Mai Đức Thiện giữ chức vụ Kiểm soát viên.

Kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 16/2, cổ phiếu của Công ty PV GAS LPG mã chứng khoán PVG có giá trị giao dịch 13.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2,8%.

Định hướng hoạt động của PV GAS LPG năm 2022 cũng như trong giai đoạn tới là tập trung vào phát triển thị phần bán lẻ, nâng cao thương hiệu Petrovietnam GAS trên toàn quốc và xem đây là nhiệm vụ then chốt trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ