Phương pháp

Chìa khóa giúp học sinh mê nghiên cứu khoa học

Chìa khóa giúp học sinh mê nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo của học sinh thì việc tự học của học sinh có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên làm sao để học sinh có thể phát huy được năng lực tự học, sự chủ động, sáng tạo của mình không đơn giản.

Sức hấp dẫn chính ở đổi mới sáng tạo

Sức hấp dẫn chính ở đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Một thống kê ở Mỹ cho thấy: từ năm 2004  - 2014, các việc làm liên quan đến khoa học và kỹ thuật tăng 26%, gấp hai lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của các ngành nghề khác. Trong khi đó, việc làm STEM có tốc độ tăng trưởng gấp 4 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của các ngành khác tính từ năm 1950 - 2007.

Chia sẻ tâm huyết của Hiệu trưởng về giải pháp giáo dục đạo đức học sinh

Chia sẻ tâm huyết của Hiệu trưởng về giải pháp giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Từ thực tiễn một bộ phận học sinh có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, coi thường kỷ cương, nền nếp học đường, là Hiệu trưởng nhà trường, thầy Bùi Chương An - Trường THPT Xuân Áng (Hạ Hòa, Phú Thọ) luôn trăn trở phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh.

Làm bạn với trò

Làm bạn với trò

GD&TĐ - “Chúng tôi không quan tâm đến việc sẽ phạt học sinh thế nào mà chú trọng giúp học sinh (HS) có hành vi phù hợp” – đó là chia sẻ của ThS. Linda Bloemberg, cán bộ làm công tác tham vấn học đường tại Trường quốc tế Concordia (Hà Nội).

Sử dụng “phạt” phù hợp để kết nối thầy trò

Sử dụng “phạt” phù hợp để kết nối thầy trò

GD&TĐ - Bên cạnh việc xử lý hành vi không phù hợp của học sinh, thì quan trọng hơn, giáo viên cần chủ động nhìn lại sự kết nối trong mối quan hệ giữa mình với học sinh. Đó là chia sẻ của cô Đinh Thị Trinh, Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Chuyên viên tư vấn Tâm lý học Trường Olympia.