Phát triển hệ thống website bất động sản: Tạo sự minh bạch, ổn định của thị trường

GD&TĐ -Bằng nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng website bất động sản lên hành vi của người dùng, nhóm sinh viên Trường ĐH KTQD đã đề xuất những giải pháp thiết thực cho các đối tượng nhằm phát triển hệ thống website này.
Nhóm tác giả Nguyễn Dương Ngọc Minh, Lê Anh Minh, Nguyễn Cao Đức Anh.
Nhóm tác giả Nguyễn Dương Ngọc Minh, Lê Anh Minh, Nguyễn Cao Đức Anh.

Tính mới và sáng tạo

Nhóm gồm các sinh viên Nguyễn Dương Ngọc Minh, Lê Anh Minh, Nguyễn Cao Đức Anh. Với vai trò trưởng nhóm, Minh cho biết: Cơ sở lý thuyết, đề tài đã đóng góp cái mới và tính sáng tạo là đánh giá chất lượng website bất động sản trên 3 khía cạnh: Chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin và chất lượng dịch vụ, từ đó chỉ ra tác động của chất lượng website bất động sản lên nhận thức, thái độ và ý định hành vi của người dùng. Kết quả tổng quan nghiên cứu cho thấy, các nghiên cứu tiền nhiệm tập trung khai thác khía cạnh thông tin trên các website bất động sản, hoặc với đề tài chất lượng website cũng chưa có nghiên cứu nào thực hiện trong lĩnh vực bất động sản.

Bằng thực tiễn nhưng cũng phải có lý luận để minh chứng nghiên cứu của mình, nhóm đã kết hợp với phỏng vấn chuyên gia, đề tài xây dựng mô hình đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng website bất động sản và ý định hành vi trong tìm kiếm thông tin thị trường nhà ở tại Việt Nam. Mô hình là sự kết hợp giữa Hệ thống thông tin thành công của DeLone và McLean (2003) với Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) của Davis (1989), bổ sung thêm biến Cảm nhận thú vị theo đề xuất của Moon và Kim (2001). Từ đó, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng website bất động sản toàn diện trên cả 3 khía cạnh là chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin và chất lượng dịch vụ được phát triển.

Đầy công phu và tìm mọi cách để chứng minh luận cứ khoa học của mình, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát định lượng với khách thể là những người đã sử dụng website bất động sản để tìm kiếm thông tin về thị trường nhà ở tại Hà Nội và TPHCM, đa dạng về giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm tham gia thị trường cũng như website bất động sản sử dụng.

Từ kết quả khảo sát định lượng, nhóm tiến hành phỏng vấn sâu lần thứ hai, kết hợp với so sánh các nghiên cứu tiền nhiệm để bình luận kết quả nghiên cứu. Những luận giải liên quan đến giả thuyết về Chất lượng thông tin và Nhận thức về sự hữu ích đã gợi mở ra nhiều điểm đáng lưu ý nhưng phản ánh được đúng bản chất và thực trạng của thị trường bất động sản nói chung và website bất động sản nói riêng tại Việt Nam.

Các tác giả cùng thầy hướng dẫn Nguyễn Thanh Lân (đứng giữa) nhận giải thưởng của trường.
 Các tác giả cùng thầy hướng dẫn Nguyễn Thanh Lân (đứng giữa) nhận giải thưởng của trường.

Khả năng ứng dụng thực tế

Tại buổi bảo vệ đề tài, trước các nhà khoa học kinh tế, Nguyễn Dương Ngọc Minh đã thuyết phục các thầy khả năng áp dụng thực tế của đề tài. Nghiên cứu đã phần nào phản ánh thực trạng chất lượng của các website bất động sản tại Việt Nam khi thực hiện khảo sát với quy mô mẫu lớn tại 2 thành phố trọng điểm của cả nước là Hà Nội và TPHCM.

Đề tài có những đóng góp về tính ứng dụng cụ thể, thực tiễn đã được xác nhận bởi các doanh nghiệp, giúp họ nắm bắt được những yếu tố quan trọng của chất lượng website ảnh hưởng đến hành vi của người dùng, từ đó phát triển website bất động sản như là một công cụ marketing hiệu quả hơn. Trên hết, những kinh nghiệm rút ra trong quá trình nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện các hoạt động nghiên cứu cùng lĩnh vực sau này.

TS Nguyễn Thanh Lân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, người hướng dẫn đề tài, nhận xét: Về phương diện khoa học công nghệ, đề tài đóng góp cơ sở lý luận và cách tiếp cận khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng website bất động sản và ý định hành vi trong quá trình tìm kiếm thông tin thị trường nhà ở của người dân tại Việt Nam.

Đề tài đã xây dựng khung lý thuyết, mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu sao cho phù hợp với đặc trưng của ngành bất động sản và bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam. Ngoài ra, còn đóng góp trong việc phân tích bản chất của sự vật. Đặc biệt về phương diện GD-ĐT, các kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy các học phần của các ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học kinh tế.

Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực và sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm thông tin của khách hàng đã thúc đẩy nhiều website bất động sản xuất hiện nhưng còn dàn trải và tự phát, không dựa trên những quy chuẩn về chất lượng website hay hiểu rõ về tâm lý của người sử dụng nên chưa thể phát huy được tối đa các lợi thế mà website bất động sản mang lại. Đề tài được đánh giá cao và xuất sắc vượt qua các đối thủ để vươn lên đoạt giải Nhất Giải thưởng Khoa học công nghệ  dành cho giảng viên trẻ và sinh viên năm 2021.

Các kỹ thuật kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và SEM đã được nhóm sử dụng để xác định tác động của chất lượng website bất động sản đến nhận thức, thái độ và ý định hành vi của người dùng. Kết quả cho thấy có 15/17 giả thuyết được ủng hộ, trong đó Chất lượng hệ thống là yếu tố tác động mạnh nhất đến cả 3 nhận thức của người dùng, và Cảm nhận thú vị là biến có tác động mạnh nhất đến Thái độ và Ý định hành vi của người sử dụng website bất động sản. - Sinh viên Nguyễn Dương Ngọc Minh 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ