Phát hành sách hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Đây là tên một trong 2 tài liệu phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) được NXB ĐH Sư phạm (Trường ĐHSP Hà Nội) phát hành.
Phát hành sách hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình GDPT mới

Theo PGS.TS. Nguyễn Bá Cường – Giám đốc NXB ĐH Sư phạm - bộ sách “Hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình GDPT mới” có chủ biên và các tác giả là các các chuyên gia đầu ngành về giáo dục tiểu học, là các tác giả trực tiếp biên soạn Chương trình môn học trong Chương trình GDPT mới.

Nội dung trọng tâm của bộ sách bao gồm: Phân tích những điểm mới trong chương trình lớp 1 theo Chương trình GDPT mới; hướng dẫn tổ chức dạy học các môn học/hoạt động giáo dục lớp 1 theo Chương trình GDPT mới (nội dung này giúp giáo viên có thể thiết kế và thực hiện được kế hoạch bài dạy theo yêu cầu cần đạt, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh theo Chương trình GDPT mới); hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh đáp ứng mục tiêu dạy học.

Phát hành sách hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình GDPT mới ảnh 1

Ngoài tài liệu trên, NXB ĐH Sư phạm cũng ban hành bộ sách “Hướng dẫn dạy học môn học/hoạt động giáo dục theo chương trình GDPT mới”, Tổng Chủ biên là GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình GDPT 2018; chủ biên và các tác giả của bộ sách là các chuyên gia đầu ngành, chủ biên và các tác giả trực tiếp biên soạn Chương trình môn học trong Chương trình GDPT mới.

Bộ sách hướng dẫn thực hiện các yêu cầu dạy học (môn học/hoạt động giáo dục) theo Chương trình GDPT mới; hướng dẫn thiết kế dạy học các dạng bài/chủ đề cơ bản được minh họa theo mỗi lớp giúp giáo viên thao tác, thực hành với phương pháp giáo dục mới, đáp ứng mục đích dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình GDPT mới.

Bộ sách đồng thời hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Thông qua việc phân tích đề đánh giá minh họa giúp giáo viên có cơ sở để biên soạn đề kiểm tra đánh giá năng lực đáp ứng mục tiêu dạy học.

Phát hành sách hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình GDPT mới ảnh 2

Thực hiện theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, NXB ĐĐH Sư phạm cũng tổ chức biên soạn và phát hành bộ sách Dạy học phát triển năng lực trong các môn học

Nội dung bộ sách được biên soạn căn cứ Chương trình GDPT hiện hành, đồng thời chủ yếu theo định hướng Chương trình GDPT tổng thể và Dự thảo Chương trình môn học của Chương trình GDPT mới. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dùng trong tập huấn, bồi dưỡng giáo viên thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT mới.