rssheader

22/01/2021

TP.HCM: Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Thảo Nguyên - 21/11/2019, 11:37 GMT+07 | Giáo dục pháp luật
Một vụ ẩu đả gần đây của học sinh TP.HCM. Ảnh minh họa cắt từ clip Một vụ ẩu đả gần đây của học sinh TP.HCM. Ảnh minh họa cắt từ clip

Theo đó, Sở GD&ĐT TP đề nghị các cơ sở GD tiếp tục thực hiện tốt các văn bản đã chỉ đạo trước đó của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT nhằm để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường học; về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục... Sở lưu ý các nhà trường, ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử tại đơn vị

Đặc biệt, Sở đề nghị các cơ sở GD thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường gồm: 

Tiếp tục tạo nhiều kênh thông tin nhằm theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tại đơn vị; Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định đối với học sinh, sinh viên vi phạm

Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường thường xuyên cho học sinh, sinh viên giúp các em nâng cao nhận thức về hành động cũng như hậu quả của những hành vi bạo lực đó; 

Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và chương trình ngoài giờ chính khóa tại đơn vị; Xây dựng mội trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường.
Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong tập thể giáo viên và học sinh, sinh viên.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường xử lý nghiêm khắc với học sinh vi phạm trong các vụ ẩu đả xảy ra thời gian qua.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm